موضوعات = شهرسازی
تعداد مقالات: 17
7. شارت ، روشی برای مشارکت در طراحی شهری

دوره 1، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 16-1

10.22034/(jrupa-ei).2020.107525

نیما صیاد؛ نوید سعیدی رضوانی


10. نقش طرح های توسعه شهری در واگذاری اراضی توسط دولت نمونه موردی: آران و بیدگل

دوره 1، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 92-77

10.22034/(jrupa-ei).2020.120234

امیر اشنویی نوش آبادی؛ مهدی مولایی آرانی