موضوعات = شهرسازی
تعداد مقالات: 11
1. شارت ، روشی برای مشارکت در طراحی شهری

دوره 1، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 16-1

نیما صیاد؛ نوید سعیدی رضوانی


2. نقش طرح های توسعه شهری در واگذاری اراضی توسط دولت نمونه موردی: آران و بیدگل

دوره 1، شماره 3، تابستان 1399

امیر اشنویی نوش آبادی؛ مهدی مولایی آرانی