ارائه راهکارهای طراحی فضاهای شهری زیست‌پذیر شاد در راستای ارتقای کیفیت زندگی .

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)، شهر ری.

10.22034/(jrupa-ei).2021.283930.1076

چکیده

امروزه با افزایش جمعیت و آلودگی فزاینده، در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، زیست‌پذیری به ‌عنوان یک اصل در چهارچوب پایداری مطرح می‌گردد. زیست‌پذیری به معنای قابلیت یک محیط با تأمین نیازهای زیستی ساکنان اعم از مادی و غیرمادی در جهت ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد محیطی در راستای شکوفایی توانمندی‌های شهروندان است. استدلال می‌شود که ارزیابی زیست‌پذیری، می‌تواند با ارائه یک روش قابل‌توصیف، برای ارزیابی محیط‌های شهری و کیفیت آنها، با رویکردهای گوناگون به اجرای برخی از برنامه‌های جدید شهری کمک کند.
خلق فضای شاد شهری نیز به عنوان یکی از خواسته‌های متخصصان در چند دهۀ اخیر مطرح بوده است. از این‌رو توجه به مباحثی مرتبط با کیفیت زندگی شهری و زیست‌پذیری به عنوان یک نیاز اساسی در جوامع توسعه‌یافته احساس می‌شود. احساس رضایت و شادی از شاخصه‌های اساسی زندگی فردی و اجتماعی محسوب می‌شود، که رابطۀ مستقیمی با شرایط زندگی و ارتباطات اجتماعی دارد. در این پژوهش فضاهای شهری و ارتباط بین این فضاها از طریق مولفه‌هایی نظیر انعطاف‌پذیری، خوانایی، تنوع کالبدی و نفوذپذیری ارزیابی شد.
مفهوم زیست‌پذیری و ارزشیابی عوامل فوق مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مبانی نظری و تئوری‌های ارائه شده از طرف صاحب-نظران و همچنین مطالعات انجام شده در رابطه با شهر خوب، راهکارهایی(که در بخش یافته‌ها به آن اشاره شده است) معرفی شد که می‌توانند تا حدی در مرتفع کردن مشکلات و ایجاد فضای شهری خوشایند برای ساکنان مفید واقع گردند. با درک نیازهایی که در محیط شهری متوجه مادران و کودکان آنها است و در نظر گرفتن فضاهایی جهت گذراندن اوقات فراغت، ایجاد فضایی امن برای استفاده از دوچرخه که ضمن ایجاد فضای جمعی مناسب و اعمال تنوع به روش‌های مختلف در شهر از میزان آلودگی هوا نیز می-کاهد، مسیریابی راحت و غیره که هر کدام زیر مجموعه‌ای از مولفه‌های شهری کارا می‌باشند، راهکارهای حاصله هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing solutions for designing happy livable urban spaces in order to improve the quality of life

نویسندگان [English]

  • kiyanoosh hasani 1
  • marjan baharinezhad 2
1 Instructor at Islamic azad university, yadegar_e_imam khomeini(rah), iran.
2 Instructor at Islamic azad university, yadegar_e_imam khomeini(rah), iran.
چکیده [English]

Today, with increasing population, in most developed countries, livability is considered as a principle in the framework of sustainability. Sustainability means the ability of an environment to meet the biological needs of residents, both material and immaterial, in order to improve the quality of life and create an environment for the flourishing of citizens' capabilities. It is argued that livability assessment can help implement some of the new urban plans with a variety of approaches by providing a descriptive method for assessing urban environments and their quality. Creating a happy urban atmosphere has also been one of the demands of experts in recent decades. Therefore, paying attention to issues related to the quality of urban life and livability is felt as a basic need in developed societies. The feeling of satisfaction and happiness is one of the basic characteristics of individual and social life, which is directly related to living conditions and social relations. In this study, urban spaces and the relationship between them were evaluated through components such as flexibility, readability, physical diversity and permeability. The concept of viability and evaluation of the above factors were examined. Based on the theoretical foundations and theories presented by experts as well as studies conducted in relation to the good city, solutions (mentioned in the findings section) were introduced. They can be useful to some extent in solving problems and creating a pleasant urban space for residents. By understanding the needs of mothers and their children in the urban environment and considering spaces for leisure, creating a safe space for the use of bicycles, while creating a suitable collective space and applying diversity in different ways in the city, also increases air pollution. Convenient routing, etc., each of which is a subset of efficient urban components, are the resulting solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • livability
  • Quality of Life
  • happy urban atmosphere