مدیر مسئول


دکتر پرویز اکبری دانشگاه آزاد اسلامی

شهرسازی

  • maadcitycoatgmail.com
  • 09189716047

سردبیر


دکتر محسن کلانتری دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جانشین سردبیر


دکتر حسن سجادزاده دانشیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان

شهرسازی

اعضای هیات تحریریه


دکتر پروین پرتوی استاد گروه آموزشی شهرسازی دانشگاه هنر تهران

شهرسازی

اعضای هیات تحریریه


دکتر کیومرث حبیبی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه کردستان

فوق دکترای شهرسازی

اعضای هیات تحریریه


دکتر هوشمند علیزاده دانشیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه کردستان

طراحی شهری

اعضای هیات تحریریه


دکتر نوید سعیدی رضوانی استادیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

شهرسازی

اعضای هیات تحریریه


دکترعلی اکبر عنابستانی استاد گروه آموزشی جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی

اعضای هیات تحریریه


دکترسید کاظم علوی پناه استاد تمام، گروه سنجش از دور و GIS ، دانشکده جغرافیا و سنجش از دور، دانشگاه تهران

سنجش از دور و GIS

اعضای هیات تحریریه


دکتر فضیله دادورخانی استاد گروه جغرافیای انسانی، دانشگده جغرافیا، دانشگاه تهران

جغرافیای انسانی

اعضای هیات تحریریه


دکتر زهره داودپور دانشیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

شهرسازی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیدرضا صارمی استادیار گروه شهرسازی, دانشکده هنر و معماری, دانشگاه تربیت مدرس

شهرسازی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ملیحه احمدی استادیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

شهرسازی

  • m.ahmadiatqodsiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر قادر بایزیدی استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

معماری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر آلان فریدون علی رئیس دانشگاه پلی تکنیک، دانشیارگروه معماری، دانشکده مهندسی، دانشگاه پلی تکنیک، سلیمانیه، عراق

معماری

مدیر داخلی


دکتر ایوب مرادخانی استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

معماری

  • ayoobmoradkhaniatyahoo.com

مدیر اجرایی


روژان پورحسین دفتر شهرسازی و معماری هویت محیط

برنامه ریزی شهری

  • rozhan.pourhoseinatgmail.com
  • +989199736030

گرافیست


مریم احمدی دفتر شهرسازی و معماری هویت محیط

معماری

  • ahmadiiimrmatgmail.com

کارشناس نشریه


زهرا احمدی دفتر شهرسازی و معماری هویت محیط

معماری

  • zahraz.a199592atyahoo.com