ارتقاء و بهبود مشارکت عمومی در طرح های توسعه شهری با استفاده از ابزار واقعیت مجازی مطالعه موردی؛ بافت مرکزی شهر تهران (خیابان جمهوری اسلامی)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشدشهرسازی،دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه هنر،تهران

10.22034/(jrupa-ei).2021.241173.1029

چکیده

فرآیند مشارکت به عنوان یک فرهنگ عمومی در اندیشه ‌و‌ عمل شهروندان، از جایگاه مناسبی برخوردار نیست یا کمرنگ است. با توجه به اهمیت مشارکت شهروندان در طرح‌های توسعه‌شهری‌، پژوهش‌های زیادی در زمینه افزایش مشارکت انجام شده‌است.هدف این تحقیق نیز تسهیل نمودن مشارکت شهروندان در طرح های توسعه شهری است. اما آنچه این تحقیق را از سایر پژوهش‌ها متمایز می‌سازد، استفاده از ابزارهای جدید و تکنولوژی‌های به روز همچون واقعیت مجازی می‌باشد.در همین راستا محیط شبیه سازی شده محدوده مورد مطالعه را در فضای آزمایشگاه تخصصی واقعیت مجازی اجرا نموده و افرادی به عنوان نمونه مورد آزامایش قرار داده شدند. عدم آشنایی افراد با محیط مجازی باعث شد افراد به سختی بتوانند خود را نزدیک به محیط واقعی حس اما جذابیت های محیط مجازی باعث شد افراد با علاقه در محیط آزمایشی حرکت کنند.در نهایت نیز مشخص گردید که نمونه های مورد آزمایش احساس رضایت دارند و به سوالات مربوطه به خوبی پاسخ دادن که نشان از اشتیاق به مشارکت در طرح مورد نظر بود.در نهایت اگر برخی از مهمترین نقاط ضعف واقعیت مجازی مرتفع گردد، مثلا اگر حس غوطه وری را افزایش دهیم یا واقعیت مجازی رابا واقعیت افزوده ادغام کنیم این امر باعث افزایش کارایی این ابزار در بالا بردن میزان مشارکت میگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Promoting and improving public participation in urban development plans using a virtual reality tools Case Study; Central area of Tehran (Jomhuri Eslami St.)

نویسنده [English]

  • Yoosof Mousavi
MSc, of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Arts, Tehran
چکیده [English]

Despite all the efforts made in Iran, so far the process of participation as a public culture in the thought and action of citizens, does not have a proper position or is low. Given the importance of citizen participation in urban development projects, A lot of research has been done to increase participation, but what distinguishes this research from other studies is the use of new tools and up-to-date technologies such as virtual reality to be able to take a step to facilitate citizen participation. In this regard, the simulated environment of the study area was performed in the virtual reality specialized laboratory space and individuals were tested as a sample. People's unfamiliarity with the virtual environment made it difficult for people to feel close to the real environment, but the attractiveness of the virtual environment made people move with interest in the experimental environment. Finally, it was found that the tested samples felt satisfied and The research questions answered well. Also, if some of the most important weaknesses of virtual reality are eliminated, for example, if we increase the sense of immersion or combine virtual reality with augmented reality, this will increase the effectiveness of this tool in increasing participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual reality"
  • public participation"
  • Urban educational plans"
  • Central area of Tehran"