فصلنامه‌ی پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط یک نشریه پژوهشی - تخصصی است که دستاوردهای پژوهشی محققان، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان محترم در حوزه شهرسازی و معماری را به چاپ می‌رساند. این نشریه پژوهش‌ها و تحقیقات علمی را تمام متن به سه زبان فارسی، انگلیسی،کردی پذیرش و انتشار می‌دهد.


جهت ارتباط با دفتر مجله با آدرس پست الکترونیکی ei.journal.2019@gmail.com مکاتبه نمایید، و یا با شماره  09199736030 خانم پورحسین مدیر داخلی نشریه تماس حاصل فرمایید.

 قابل توجه نویسندگان و پژوهشگران گرامی، این نشریه مقالات را به صورت دو زبانه تمام متن فارسی - انگلیسی و کردی - انگلیسی پذیرش و منتشر می نماید


 

 محورهای مطالعاتی و پژوهشی در فصلنامه به شرح ذیل است:

 •  برنامه ریزی شهری و منطقه ای، مدیریت شهری، طراحی شهری و معماری 
 •  رویکردها و پژوهش­ های نظری - کاربردی در هویت محیطی شهرسازی ومعماری
 •   تحلیل‌های هویت محیطی در برنامه‌ریزی،  توسعه فضاهای معماری و شهرسازی 
 •   ساختار شناسی و طرح‌ریزی الگوهای کاربری زمین، مسکن،اقتصاد شهری
 •   شناخت الگوهای بومی و تحلیل نظام سکونتگاهی در برنامه‌ریزی و طراحی شهری و معماری
 •   تحلیل و نظریه پردازی کیفیت زندگی در فضاها،توسعه و برنامه ریزی
 •  آینده پژوهی در  موضوعات شهرسازی و معماری

 

 محورهای مطالعاتی و پژوهشی ویژه نامه

پژوهش های شهرسازی و معماری با محوریت هویت درسکونتگاهای کوهستانی


 • نوع اعتبار :  پژوهشی ـ تخصصی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، درخواست دریافت اعتبار علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • توالی انتشار :           فصلنامه
 • نوع داوری  :            دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری:  2 ماه
 • درصد پذیرش :               
 • زبان نشریه  :            تمام متن فارسی - انگلیسی
 • نوع انتشار:               الکترونیکی ـ چاپی
 • نوع دسترسی:           رایگان (تمام متن)

 

علمی پژوهشی جغرافیای شهری و روستایی
1. ارزیابی نقش مخاطرات ژئومورفولوژیکی در روند توسعه فیزیکی شهرها (مورد مطالعه: شهر قروه)

حمید گنجائیان؛ مرتضی اکبریان؛ امیرعلی عباس زاده

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1398، صفحه 1-14

چکیده
  روند افزایشی جمعیت سبب تسریع در توسعه فیزیکی شهرها وافزایش مخاطرات ژئومورفولوژی درنواحی شهری شده است. با توجه به اهمیت مخاطرات و همراه بودن آن با خسارات جانی و مالی، در این پژوهش به ارزیابی مخاطرات پیش­روی محدوده شهری قروه و ناحیه منفصل شهری قلعه پرداخته شده است.با توجه به اینکه هدف از این پژوهش شناسایی مخاطرات ژئومورفولوژی شهر ...  بیشتر

ابر واژگان