شماره‌های پیشین نشریه

تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
درصد پذیرش 45
زمان پذیرش (روز) 76
تعداد پایگاه های نمایه شده 10
تعداد مقالات 57

 فصلنامه‌ پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط یک نشریه پژوهشی - تخصصی است که دستاوردهای پژوهشی محققان، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان محترم در حوزه شهرسازی و معماری را به چاپ می‌رساند. این نشریه پژوهش‌ها و تحقیقات علمی را تمام متن به  فارسی، انگلیسی  پذیرش و انتشار می‌دهد.


جهت ارتباط با دفتر مجله با آدرس پست الکترونیکی ei.journal.2019@gmail.com مکاتبه نمایید، و یا با شماره  09199736030 خانم پورحسین مدیر اجرایی نشریه تماس حاصل فرمایید.

 قابل توجه نویسندگان و پژوهشگران گرامی، این نشریه مقالات را به صورت دو زبانه تمام متن فارسی - انگلیسی پذیرش و منتشر می نماید.


انتشار گزارشات و یاد داشت های فنی

قابل توجه پژوهشگران و متخصصین حرفه ای مراکز علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی، سازمان ها و موسسات فنی - اجرائی «دولتی – خصوصی»، مهندسین مشاور فعال در حوزه های عمرانی، شهرسازی و معماری؛ فصلنامه پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط در راستای کاربردی کردن برنامه ها و پروژه ها در جهت ارتباط مستمر بین پژوهش های علمی و اجرائی اقدام به پذیرش و انتشار یاد داشت ها وگزارشات فنی«زمینه‌ای، دستورنامه‌ها، گزارش‌های امکان سنجی، توصیه‌ای و ارزیابی، تحقیقات اولیه، پیشنهاد طرح تحقیق، طرح‌های تجاری» به صورت ویژه خواهد نمود.


  محورهای مطالعاتی و پژوهشی در فصلنامه به شرح ذیل است:

 •  برنامه ریزی شهری و منطقه ای، مدیریت شهری، طراحی شهری و معماری 
 •  رویکردها و پژوهش­ های نظری - کاربردی در هویت محیطی شهرسازی ومعماری
 •   تحلیل‌های هویت محیطی در برنامه‌ریزی،  توسعه فضاهای معماری و شهرسازی 
 •   ساختار شناسی و طرح‌ریزی الگوهای کاربری زمین، مسکن،اقتصاد شهری
 •   شناخت الگوهای بومی و تحلیل نظام سکونتگاهی در برنامه‌ریزی و طراحی شهری و معماری
 •   تحلیل و نظریه پردازی کیفیت زندگی در فضاها،توسعه و برنامه ریزی
 •  آینده پژوهی در  موضوعات شهرسازی و معماری

  محورهای مطالعاتی و پژوهشی ویژه نامه

پژوهش های شهرسازی و معماری با محوریت هویت درسکونتگاهای کوهستانی


 • نوع اعتبار :  پژوهشی ـ تخصصی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، هدف گذاری جهت دریافت اعتبار علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • توالی انتشار :     فصلنامه
 • شاپا الکترونیکی: 9782-2716
 • نوع داوری  :  دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری:  2 ماه           
 • زبان نشریه  :   تمام متن فارسی - انگلیسی
 • نوع انتشار:    الکترونیکی 
 • نوع دسترسی:   رایگان (تمام متن)
 • هزینه بررسی وداوری:  1200/000 هزار ریال (120 هزار تومان)
 • هزینه پذیرش و انتشار: 3/000/000 هزار ریال(300 هزار تومان)

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 10، خرداد 1401 (بهار) 

ابر واژگان