بررسی توزیع سه‌بعدی صوت کارگاه‌های صنعتی به‌منظور دست‌یابی به مکان‌یابی صحیح آن‌ها در لایه‌های ارتفاعی ساختمان‌ها با استفاده از GIS وCityengine (نمونه موردی: ناحیه3 از منطقه 12 شهر تهران)

نوع مقاله: مستخرج از پایانامه

نویسنده

شهرسازی،دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه هنر،تهران

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

3D dimensional sound presentation in urban space for placement to optimize industrial workshops with using of GIS( case study: region 12, area3, Tehran city)

نویسنده [English]

  • Yoosof Mousavi

کلیدواژه‌ها [English]

  • "3D Sound presentation"
  • " Noise Pollution"
  • "GIS
  • Industrial workshops"
  • " CityEngin"