تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 11
درصد پذیرش 44
زمان پذیرش (روز) 79
تعداد پایگاه های نمایه شده 10
تعداد مقالات 62

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند که نشریه در حال انتقال صاحب امتیازی به انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران می باشد. 

 فصلنامه‌ پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط یک نشریه پژوهشی - تخصصی است که دستاوردهای پژوهشی محققان، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان محترم در حوزه شهرسازی و معماری را به چاپ می‌رساند. این نشریه پژوهش‌ها و تحقیقات علمی را تمام متن به  فارسی، انگلیسی  پذیرش و انتشار می‌دهد.


جهت ارتباط با دفتر مجله با آدرس پست الکترونیکی ei.journal.2019@gmail.com مکاتبه نمایید، و یا با شماره  09199736030 خانم پورحسین مدیر اجرایی نشریه تماس حاصل فرمایید.

 قابل توجه نویسندگان و پژوهشگران گرامی، این نشریه مقالات را به صورت دو زبانه تمام متن فارسی - انگلیسی پذیرش و منتشر می نماید.


انتشار گزارشات و یاد داشت های فنی

قابل توجه پژوهشگران و متخصصین حرفه ای مراکز علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی، سازمان ها و موسسات فنی - اجرائی «دولتی – خصوصی»، مهندسین مشاور فعال در حوزه های عمرانی، شهرسازی و معماری؛ فصلنامه پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط در راستای کاربردی کردن برنامه ها و پروژه ها در جهت ارتباط مستمر بین پژوهش های علمی و اجرائی اقدام به پذیرش و انتشار یاد داشت ها وگزارشات فنی«زمینه‌ای، دستورنامه‌ها، گزارش‌های امکان سنجی، توصیه‌ای و ارزیابی، تحقیقات اولیه، پیشنهاد طرح تحقیق، طرح‌های تجاری» به صورت ویژه خواهد نمود.


  محورهای مطالعاتی و پژوهشی در فصلنامه به شرح ذیل است:

 •  برنامه ریزی شهری و منطقه ای، مدیریت شهری، طراحی شهری و معماری 
 •  رویکردها و پژوهش­ های نظری - کاربردی در هویت محیطی شهرسازی ومعماری
 •   تحلیل‌های هویت محیطی در برنامه‌ریزی،  توسعه فضاهای معماری و شهرسازی 
 •   ساختار شناسی و طرح‌ریزی الگوهای کاربری زمین، مسکن،اقتصاد شهری
 •   شناخت الگوهای بومی و تحلیل نظام سکونتگاهی در برنامه‌ریزی و طراحی شهری و معماری
 •   تحلیل و نظریه پردازی کیفیت زندگی در فضاها،توسعه و برنامه ریزی
 •  آینده پژوهی در  موضوعات شهرسازی و معماری

  محورهای مطالعاتی و پژوهشی ویژه نامه

پژوهش های شهرسازی و معماری با محوریت هویت درسکونتگاهای کوهستانی


 • نوع اعتبار :  پژوهشی ـ تخصصی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، هدف گذاری جهت دریافت اعتبار علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • توالی انتشار :     فصلنامه
 • شاپا الکترونیکی: 9782-2716
 • نوع داوری  :  دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری:  2 ماه           
 • زبان نشریه  :   تمام متن فارسی - انگلیسی
 • نوع انتشار:    الکترونیکی 
 • نوع دسترسی:   رایگان (تمام متن)
 • هزینه بررسی وداوری:  1200/000 هزار ریال (120 هزار تومان)
 • هزینه پذیرش و انتشار: 3/000/000 هزار ریال(300 هزار تومان)

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 11، شهریور 1401 

ابر واژگان