درباره نشریه

فصلنامه ی پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط یک نشریه پژوهشی- تخصصی است، که دستاورد های پژوهشی محققان، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان محترم در حوزه شهرسازی و معماری را به چاپ می رساند. این نشریه پژوهش ها و تحقیقات علمی را تمام متن فارسی، انگلیسی پذیرش و انتشار می دهد. مجوز نشریه با شماره 85107 از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در تاریخ 1398/02/02 اخذ گردیده است.