جایگاه ورودی در معماری بناهای بومی بندرلنگه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دپارتمان مهندسی معماری و ساختمان، دانشکده بندرعباس، دانشگاه فنی و حرفه ای، هرمزگان، ایران

10.22034/(jrupa-ei).2021.283161.1074

چکیده

آنچکه از معماری ایران قابل فهم میباشد عناصر، فضاها و ساختارهایی از معماری بومی است که بواسطه درک معماران قدیم در بناها ساخته و پرداخته شده و از آنجاییکه ورودی یک بنا ارتباط دهنده فضای اندورنی و بیرونی می باشد، در جهت بررسی این موضوع بصورت کیفی با شناخت عناصر(روزن ها، المان ها، کوبه زنانه و مردانه و سردر ورودی)، فضاهای معماری(جلوخان، دالان ورودی و خواجه نشین یا پیر نشین) و ساختارهای معماری بومی ( رنگ جداره ها، تناسبات و ارتباطات فضایی ورودی در بناهای بومی) و بصورت کمی جهت اثبات پایداری و عملکردی بودن ورودی بناها به تحلیل نور و سرعت جریان باد جذبی در بین بناهای بومی در خیابان شهید بهشتی که مجموعه ای از 168 بنای سنتی با قدمت بالای 70 سال پرداخته شده است، بطوریکه در این پژوهش با بهره گیری از دقیق ترین دستگاه های اندازه گیری به ارزیابی داده هایی از جمله نورسنجی و سرعت سنجی جریان باد جذبی ورودی بناها در تیرماه که ماه اوج گرمای حاکم در منطقه بندرلنگه می باشد مورد بررسی قرار گرفته است.نتایجی که براساس بررسی متغییرها بر روی فضای ورودی بناها صورت گرفته بیان کننده محیطی است، که توانسته با بهره گیری از عوامل پایدار با شناخت عناصر، فضاها و ساختارها در معماری بومی به شرایطی از معماری دست یابد که در آن توجه خاصی به عامل آسایش و حفظ حریم ها در پهنه اقلیمی گرم و مرطوب بندرلنگه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Entrance place in the architecture of native buildings of Bandar-Lengeh

نویسنده [English]

  • hamed mohammadi mazraeh
Department of Architecture and building Engineering, Faculty of korani, bandarabbas Branch, Technical and Vocational University (TVU), Hormozgan, Iran
چکیده [English]

What can be understood from Iranian architecture are elements, spaces and structures of native architecture that have been built and polished by the understanding of ancient architects in the building, and since the entrance of a building connects the interior and exterior space, in order to study this issue qualitatively with Recognition of elements (holes, elements, feminine and masculine percussion and entrance), architectural spaces (front porch, entrance hall and eunuch or old man) and native architectural structures (wall color, proportions and spatial connections of the entrance in native buildings) Quantitatively, in order to prove the stability and functionality of the building entrance, light and velocity of absorption wind flow is analyzed among the native buildings in Shahid Beheshti Street, which is a collection of 168 traditional buildings dating back more than 70 years. One of the most accurate measuring devices to evaluate data such as metering and speedometer wind absorption wind flow in July, which is the peak month of heat in Bandar Lengeh area, the result is based on the study of variables on the entrance space of the building It expresses the environment, which has been able to benefit Ray of sustainable factors by recognizing the elements, spaces and structures in indigenous architecture to achieve conditions of architecture in which special attention is paid to the factor of comfort and privacy in the hot and humid climate of Bandar Lengeh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Input
  • Stability
  • elements
  • Spaces
  • structure
  • port