تبیین اصول واستوشاسترا در طراحی مراکز طب مکمل آیورودا

نوع مقاله : مستخرج از پایانامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، موسسه آموزش عالی آپادانا

2 دانشیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3 مربی گروه معماری، موسسه آموزش عالی آپادانا

10.22034/(jrupa-ei).2022.302013.1093

چکیده

بشر امروزی در طول مدت زندگی خویش در اثر نا‌آرامی‌ها و نگرانی‌ها، بیشتر از گذشته به آرامش نیازمند بوده است. امروزه اشتیاق به استفاده از روش‌هایی در جهت پیشگیری از بیماری‌ها، از جمله استفاده از روش‌های کل‌گرایانه طب مکمل، بیش از پیش در میان شهروندان محبوبیت داشته است. آیورودا، ترکیب دقیقی از علم و هنر زندگی سالم را به نحوی برای شهروندان به ارمغان آورده که علاوه بر این که در بهبود سبک زندگی آن‌ها موثر واقع گشته، در بازگرداندن حیات به زندگی آن‌ها، ایجاد احساس آرامش روحی-روانی و بهبود وضعیت جسمانی آن‌ها نیز بسیار حائز اهمیت فراوانی واقع گردیده است. بنابراین، علاوه بر آن که آیورودا موجبات هماهنگی دنیای داخلی و دنیای خارجی انسان‌ها را فراهم آورده، کیفیت زندگی روزمره‌ی شهروندان را بهبود بخشیده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، روشی توصیفی-تحلیلی بوده است. روش گردآوری اطلاعات نیز، باتوجه به بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای یا مطالعات اسنادی بوده است. از دیگر سو، در این پژوهش هدف از بررسی کیفی نظریات ارائه شده تبیین اصول و مولفه‌های دانش آیورودا در طراحی مراکز طب مکمل بوده که با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی میسر گردیده است. نتیجه آن‌که، استفاده از اصول واستو‌شاسترا که نمود معماری آیورودا بوده، متشکل از توجه به اصول استفاده از فرم‌های ساده و نیز اصول جهات جغرافیایی بوده که در طراحی مراکز طب مکمل آیورودا موثر و مطلوب واقع گردیده و زمینه را جهت بازیابی سلامتی روحی-روانی و جسمانی شهروندان فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the principles of Estustra in the design of Ayurvedic complementary medicine centers

نویسندگان [English]

  • Negar Fotouhi 1
  • Khosro Movahed 2
  • Amirreza Arzaghi 3
1 Master student of architecture, Apadana Institute of Higher Education
2 Associate Professor, Department of Architecture, Islamic Azad University, Shiraz Branch
3 Instructor of the Department of Architecture, Apadana Institute of Higher Education
چکیده [English]

Today, human beings have needed more peace than ever before due to unrest and worries. Today, the desire to use methods to prevent diseases, including the use of holistic methods of complementary medicine, has become increasingly popular among citizens. Ayurveda has brought a precise combination of science and art of healthy living to citizens in a way that not only improves their lifestyle, but also brings them back to life, creates a sense of peace of mind and improves their physical condition. It has also been very important. Thus, in addition to harmonizing the inner world and the outer world of human beings, Ayurveda has improved the quality of everyday life of its citizens. The research method in the present study was applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature. The method of data collection has also been according to the use of library studies or documentary studies. On the other hand, in this study, the purpose of qualitative study of the theories presented is to explain the principles and components of Ayurvedic knowledge in the design of complementary medicine centers, which has been made possible using descriptive-analytical research method. As a result, the use of the principles of Westustra, which is the architectural manifestation of Ayurveda, consists of paying attention to the principles of using simple forms as well as the principles of geographical directions, which are effective and desirable in designing Ayurvedic complementary medicine centers. Provided by the citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge of life
  • architecture
  • Vastushastra
  • healing environment
  • health