تدوین چارچوب و طراحی پیاده‌راه شهری با تاکید بر مشارکت اجتماعی شهروندان (نمونه موردی: بخشی از خیابان حکیم نزاری بیرجند)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استاد گروه شهرسازی، مدیرگروه شهرسازی دانشگاه فنی و حرفه ای دختران بیرجند

10.22034/(jupa-ei).2023.384539.1124

چکیده

جنبش پیاده‌محوری، تقویت حرکت پیاده در فضاهای شهری و ایجاد پیاده‌راه‌ها، روش‌هایی برای کاهش اثرات معضلاتی چون مشکلات ترافیکی و کندی جریان عبورومرور وسایل نقلیه، کاهش شدید فضای پارکینگ، افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی و مشکلات اجتماعی مانند سرزندگی و بازگرداندن جایگاه حرکت پیاده به فضای شهری می‌باشند. پیاده‌راه‌ها به عنوان معابری با نقش اجتماعی بالا و محدودسازی حرکت سواره، در واقع راهی برای بازپس‌گیری معابر عمومی به ویژه فضاهای شهری ارزشمند که دارای جاذبه های فرهنگی، تاریخی، تجاری و تفریحی برای عابران پیاده هستند، از وسایل نقلیه و پس دادن آن به انسان به منظور حرکت، تعاملات اجتماعی و فعالیت‌های تفریحی، گردشگری و تجاری است. امروزه ضرورت مشارکت شهروندان در بهبود وضعیت شهرها بر کسی پوشیده نیست. هدف این پژوهش با هدف کاربردی به دنبال ارتقاء کیفیت فضای شهری خیابان حکیم نزاری شهر بیرجند از طریق تبدیل آن به پیاده‌راه شهری است که با مشارکت شهروندان طراحی می‌شود. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع کاربردی بوده که به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته‌است. برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز از مطالعه میدانی محدوده مورد نظر و پرسشنامه در زمینه نظر خواهی از کاربران خیابان حکیم نزاری شهر بیرجند و همچنین از بررسی‌های اسنادی و کتابخانه‌ای، مدارک و نقشه‌ها استفاده شده است و سرانجام با توجه به اطلاعا ت به دست آمده به بررسی نقاط ضعف و قوت، فرصت‌ها و تهدیدها در خیابان حکیم نزاری پرداخته شده است و سپس برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از مدل SOWT استفاده شده است.از مهم‌ترین نتایج تحقیق می‌توان به ایجاد هویت شهری در بیرجند،رونق تعاملات اجتماعی و افزایش سطح رضایتمندی مردم از طریق این مهم اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a framework and designing urban pedestrian paths with an emphasis on the social participation of citizens (Case study: Hakim Nizari Street in Birjand)

نویسنده [English]

  • mahla aftabi
University lecturer of urbanism & director of urbanism department of birjan girls Technical and Vocational University
چکیده [English]

The pivotal pedestrian movement, strengthening pedestrian movement in urban spaces and creating pedestrians are ways to reduce the effects of problems such as traffic problems and slowing the flow of vehicles, drastic reduction of parking space, increasing the use of fossil fuels and social problems such as vitality and restoring the position of pedestrian movement to urban space. Pedestrians, as passageways with high social roles and limiting the movement of riders, are in fact a way to reclaim public roads, especially valuable urban spaces that have cultural, historical, commercial and recreational attractions for pedestrians, from vehicles and give it back to humans in order to move, social interactions and recreational, tourism and commercial activities. Today, the necessity of citizens' participation in improving the situation of cities is not hidden to anyone. The aim of this study was to improve the quality of urban space of Hakim Nizari Street in Birjand by converting it into a city pedestrian which is designed with the participation of citizens. The method used in this study is an applied method which has been done by descriptive and analytical method. In order to collect the required data, field study of the desired area and questionnaire in the field of survey of users of Hakim Nizari Street in Birjand, as well as documentary and library surveys, documents and maps have been used and finally, according to the obtained information, the weaknesses and strengths, opportunities and threats in Hakim Nizari Street have been investigated and then analyzed for parsing. One of the most important results of this study is creating urban identity in Birjand, booming social interactions and increasing the level of people's satisfaction through this important issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedestrian design
  • Social Participation
  • Hakim Nizari Street