آسیب‌شناسی طرح های آماده سازی زمین و روندهای اجرایی

نوع مقاله : موضوعی - تحلیلی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد مدعو دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/(jrupa-ei).2021.269760.1057

چکیده

آماده‌سازی زمین به عنوان یکی سیاست‌های اصلی توسعه‌یِ زمین در دهه 1360 در قوانین مرتبط با اراضی شهری تعریف‌شده و در پی آن تعاریف آماده‌سازی زمین و طرح آماده‌سازی در قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط تبیین شده و مورد توجه برنامه-ریزان شهری قرار گرفته است. تحلیل اسناد و برنامه‌های موجود در زمینه‌یِ طرح آماده‌سازی زمین و روندهای اجرایی آن در ایران، از بی‌توجهی به تحولات مفهومی زمین و دگرگونی‌های یادشده و پیمودن مسیری غیرروش‌مند در تعیین و تحلیل‌ اهداف و مشکلات حکایت دارد. مقصود اصلی پژوهش، ردیابی مشکل‌های ناشی از تهیه و اجرای طرح‌های آماده‌سازی زمین است و با توجه به ویژگی‌های مشکل‌هایی که عموماً این برنامه‌ها با آن‌ها روبرو هستند و تعدد و تنوع ذی‌نفعان درگیر در آن‌ها نیاز به اختیار روشی است که بتواند به ردیابی مشکل‌های مورد نیاز تمام ذی‌نفعان بپردازد. از این‌رو روش فرایند انتخابی مورد استفاده در این پژوهش مشکل‌یابی هدف‌مند است که در آن فرصت اعلام نظر ذی‌نفعان متفاوت فراهم می‌گردد و در این میان نقش پژوهشگر از یک‌سو جمع‌بندی و فراتحلیل نظرات ذی‌نفعان متفاوت در فرایند تهیه و اجرای آماده‌سازی است که با به‌کارگیری فنون گردآوری و تحلیل داده‌ها هم‌چون تحلیل محتوای موضوعی انجام می‌گردد و از سوی دیگر فراهم آوردن چارچوبی برای ابراز نظر و دستیابی به همرأیی است که از طریق تسهیل‌گری در فرایند منتخب میانجی‌گری مشارکتی انجام می‌شود. در نهایت آسیب‌های اصلی فرایند تهیه و اجرای آماده‌سازی مورد شناسایی قرار گرفته و در سه محور، پیشنهادهای کلان بر اساس روش مشکل‌گشایی گروهی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Land Development and its Implementation Process Pathology

نویسندگان [English]

  • بهزاد MalekpourAsl 1
  • Siamak Badr 2
  • Hamid Fathi 3
1 Shahid Beheshti University
2 Shahid Beheshti University
3 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Land development as one of the main policies of land planning in Iran has been defined in urban planning system. Following that, the definitions of land development and preparation plan have been explained in the relevant laws and instructions and have been considered by urban planners. The subject of land development since the 1990s in global experiences and attempts were made to redefine land as a rare and valuable commodity And new agendas such as land sovereignty were introduced in this area. Analysis of existing documents and programs in the field of land preparation plan and its implementation processes in Iran indicates disregard for the conceptual changes of the land and the mentioned changes and taking an unsuitable path in determining and analyzing the goals and problems. The main purpose of this study is to track the problems resulting from the development and implementation of land planning process and according to the characteristics of the problems that these programs generally face and the multiplicity and diversity of stakeholders involved in them, it is necessary to have a method that can track all required problems. Therefore, the selective problem-solving process method used in this research is purposeful problem-solving which Itit provides an opportunity to express the views of different stakeholders that is done by using data collection and analysis techniques as well as thematic content analysis. Finally, the main disadvantages of the preparation and execution process have been identified and in three axes, macro suggestions are presented based on group problem

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Land development"
  • "Implementation
  • Pathology"
  • "
  • Iran"