بررسی و تحلیل شاخص های شهر سالم با تاکید بر برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی :شهرباغملک)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،گروه جغرافیا، اداره آموزش و پرورش، باغملک، خوزستان،ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and analysis of healthy city indicators with emphasis on urban planning (Case study: Baghmalek city)

نویسنده [English]

  • Muhammad Paygozar
Master of Geography and Urban Planning, Department of Geography, Department of Education, Baghmalek, Khuzestan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban planning
  • index
  • sustainable development
  • healthy city
  • Baghmalek