تعداد مقالات: 33

1. ارزیابی نقش مخاطرات ژئومورفولوژیکی در روند توسعه فیزیکی شهرها (مورد مطالعه: شهر قروه)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 1-14

حمید گنجائیان؛ مرتضی اکبریان؛ امیرعلی عباس زاده


2. شارت ، روشی برای مشارکت در طراحی شهری

دوره 1، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 16-1

10.22034/(jrupa-ei).2020.107525

نیما صیاد؛ نوید سعیدی رضوانی


18. نقش طرح های توسعه شهری در واگذاری اراضی توسط دولت نمونه موردی: آران و بیدگل

دوره 1، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 92-77

10.22034/(jrupa-ei).2020.120234

امیر اشنویی نوش آبادی؛ مهدی مولایی آرانی


21. آسیب‌شناسی طرح های آماده سازی زمین و روندهای اجرایی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 20-31

10.22034/(jrupa-ei).2021.269760.1057

بهزاد ملک پور اصل؛ سیامک بدر؛ حمید فتحی