موضوعات = موضوعی - تحلیلی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی طرح های آماده سازی زمین و روندهای اجرایی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 20-31

10.22034/(jrupa-ei).2021.269760.1057

بهزاد ملک پور اصل؛ سیامک بدر؛ حمید فتحی