کلیدواژه‌ها = دانش زندگی
تبیین اصول واستوشاسترا در طراحی مراکز طب مکمل آیورودا

دوره 2، شماره 7، شهریور 1400

10.22034/(jrupa-ei).2022.302013.1093

نگار فتوحی؛ خسرو موحد؛ امیررضا ارزاقی