نویسنده = ������������ ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش طرح های توسعه شهری در واگذاری اراضی توسط دولت نمونه موردی: آران و بیدگل

دوره 1، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 92-77

10.22034/(jrupa-ei).2020.120234

امیر اشنویی نوش آبادی؛ مهدی مولایی آرانی