تعداد مقالات: 12
1. ارزیابی نقش مخاطرات ژئومورفولوژیکی در روند توسعه فیزیکی شهرها (مورد مطالعه: شهر قروه)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 1-14

حمید گنجائیان؛ مرتضی اکبریان؛ امیرعلی عباس زاده


10. شارت ، روشی برای مشارکت در طراحی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

نیما صیاد؛ نوید سعیدی رضوانی


11. ارزیابی استانهای شمال غربی ایران از نظر شاخص‌های غالب اقتصادی آنها با مدل ویکور(1395-1390)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1399

امید جامی


12. بررسی تأثیر زیبایی‌شناسی هندسی بر رفتار خرید بازدیدکنندگان مجتمع‌های تجاری مبتنی بر بازشناسی نقش تیپ‌های شخصیتی(نمونه موردی: مجتمع‌های تجاری چابهار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1399

آژنگ بقایی؛ ندا سهراب زاده؛ مهدیه معینی