نویسنده = نوید سعیدی رضوانی
تعداد مقالات: 2
1. شارت ، روشی برای مشارکت در طراحی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

نیما صیاد؛ نوید سعیدی رضوانی